Mätning

Radonmätning gör du enkelt hemma själv med puckar. Puckarna kan ni beställa av oss till låga priser och alltid fraktfritt.

Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, 1 oktober - 30 april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

Det finns flera mätalternativ men de vanligaste är en snabbmätning eller en långtidsmätning. Snabbmätningen använder många när de skall köpa eller sälja hus medan vi rekommenderar långtidsmätningen för alla som kan.

Beställ radondosor för mätning.

Besiktning

Besiktningen genomförs av erfaren och utbildad personal med kalibrerade instrument.

Om radonmätningen indikerar på ett värde över 200 Bq/m³ bör ni genomföra en besiktning!

Vi kommer ut vanligtvis inom 3–5 dagar och gör en grundlig genomgång som tar 0,5–1,5 timmar beroende på hur stort besiktningsobjektet är.
Efter besiktningen får ni ett utförligt protokoll där alla resultat sammanställs samt ett förslag på åtgärd.

Kontakta oss för att göra en besiktning.

Sanering

Vi hjälper er med alla typer av åtgärder och genomför arbetet med minimalt ingrepp på huset.

Fastställs en radonhalt över gränsvärdet även vid besiktningen rekommenderar vi starkt att ni vidtar åtgärder!

SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Bor eller arbetar man i en fastighet med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3, löper man större risk för att drabbas.