Radonify

Radonify är ett personalägt, helt oberoende och opartiskt företag med mångårig erfarenhet av mätningar, besiktningar och åtgärder av radon.

Många upplever radonproblem som någonting övermäktigt. Det är krångligt att undersöka och omständigt att åtgärda. Detta vill vi ändra på genom snabb information och hög servicenivå genom hela processen.


Då vi inte är ägda av någon teknisk leverantör utan är helt opartiska tar vi fram den bästa lösningen för just er.

Primärt baserar vi den skräddarsydda åtgärden på användarvänlighet, hög service, kvalitét och låg totalkostnad men även på miljö, låg ljudnivå och minimal inverkan på omgivningen.

De drabbade skall få en nyckelfärdig lösning där vi undersöker och åtgärdar radonproblem för att hjälpa våra kunder att bli radonfria på smidigast möjliga sätt.


Address

Åbyvägen 4D
431 62 Mölndal


Telefon 010-344 49 10

Organisationsnummer 559186-4292